Oireet, vaivat ja itsehoito

Aina ei tar­vi­ta lää­kä­riä. Monia sai­rauk­sia voi seu­ra­ta ja hoi­taa koto­na. Sel­keät kuvauk­set oireis­ta ja nii­den itse­hoi­dos­ta hel­pos­ti val­mii­na.

Tilaa Twello+

Tällä tilauksella saat itsellesi aktivoimiskoodin ja ohjeet.